Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę produktów, które oferujesz swoim klientom. W każdej chwili możesz zweryfikować obecną listę produktów i w razie potrzeby zmodyfikować lub usunąć nieaktualne produkty. Możesz także przypisywać konkretne produkty do grup, aby ułatwić odnalezienie konkretnego produktu w przyszłości.

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak utworzyć oraz usunąć grupę produktów.

Aby utworzyć grupę produktów:

 1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
 2. Na wyświetlonym ekranie znajdź sekcję „Klienci i produkty” i kliknij przycisk „Grupy produktów”.
  grupy-produktow
 3. Na wyświetlonym ekranie, w polu „Dodaj nową grupę” wpisz nazwę grupy, którą chcesz utworzyć. Po kliknięciu przycisku „Dodaj”, nowa grupa produktów zostanie utworzona.
  grupy-produktow
  Nową grupę produktów możesz też utworzyć podczas operacji tworzenia nowego produktu. Wystarczy, że w sekcji „Inne” wpiszesz nazwę tworzonej grupy w polu „Grupa”. Nowy produkt utworzony w ten sposób zostanie automatycznie przypisany do utworzonej grupy.
Jak usunąć grupę produktów?
 1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
 2. Na wyświetlonym ekranie znajdź sekcję „Produkty” i kliknij przycisk „Grupy produktów”.
  grupy-produktow
 3. Na wyświetlonym ekranie zaznacz te grupy produktów, które chcesz usunąć. Po kliknięciu przycisku „Usuń” i potwierdzeniu operacji, wybrane grupy produktów zostaną usunięte.
  usun-grupe