Za pośrednictwem Panelu klienta możesz tworzyć listę produktów, które następnie możesz wykazać na generowanych fakturach oraz innych dokumentach. Może tak się zdarzyć, że dane na temat produktu staną się nieaktualne (np. nazwa, cena). W takiej sytuacji może w prosty sposób zaktualizować dane produktu, aby informacje umieszczane na fakturach były aktualne.

Aby usunąć produkt z systemu:

  1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
  2. W sekcji „Klienci i produkty” kliknij przycisk „Lista produktów”.
    lista-produktow
  3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista wszystkich Twoich produktów. Kliknij ikonę button_przycisk przy wybranym produkcie, aby przejść do jego edycji.
    usun-produkt
  4. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz edycji produktu. Zmień dane na temat produktu i kliknij przycisk „Zapisz”.
    modyfikacja