Za pośrednictwem Panelu klienta możesz tworzyć listę produktów, które następnie możesz wykazać na generowanych fakturach oraz innych dokumentach. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak dodawać kolejne produkty do systemu.

Aby dodać nowy produkt do systemu:

 1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
 2. W sekcji „Klienci i produkty” kliknij przycisk „Dodaj produkt”.
  dodaj-produkt
 3. Wypełnij wyświetlony formularz:
  dodaj-nowy-produkt

  • Nazwa – wpisz nazwę nowego produktu,
  • Opis – wyświetlany jest po najechaniu na produkt podczas wystawiania dokumentów,
  • Kod produktu – zapobiega dodawaniu wiele razy tego samego produktu,
  • Grupa – grupy ułatwiają zarządzanie wieloma produktami. Aby dodać nową grupę wpisz jej nazwę w powyższe pole.
  • Cena netto – określ cenę netto nowego produktu,
  • Podatek – określ stawkę podatku VAT,
  • Ilość – określ ilość zmagazynowanego produktu.
 4. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby dodać nowy produkt.
  przycisk_zapisz
 5. Po kliknięciu przycisku”Zapisz”, nowy produkt zostanie wyświetlony na liście produktów.
  nowy-produkt-ok