Za pomocą Panelu klienta możesz wysłać powiadomienia o wystawieniu faktury VAT na adres e-mail klientów. Możesz użyć tej funkcji również do wysyłania przypomnień, np. o zbliżającym się terminie płatności za wystawioną przez Ciebie fakturę.

Aby wysłać fakturę na adres e-mail klienta:

  1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
  2. Znajdź sekcję „Twoje dokumenty” i wybierz odpowiedni typ, aby wyświetlić wykaz wszystkich wystawionych dokumentów danego typu.
    cykliczna
  3. Na ekranie zostanie wyświetlony wykaz wszystkich wystawionych dokumentów. Kliknij numer tego dokumentu, który chcesz wysłać na adres e-mail klienta.
    przegladaj_dokumenty2
  4. Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat wybranego dokumentu. Kliknij przycisk „Wyślij e-mailem”, który znajduje się po prawej stronie ekranu.
    wyslij-mailem
  5. Wypełnij wyświetlony formularz, aby wysłać dokument na adres e-mail klienta.
    wysylka-dokumentu

    • Odbiorca – wpisz adres e-mail, na który zostanie wysłana poniższa wiadomość e-mail.
    • Tytuł – wpisz tytuł wysyłanej wiadomości e-mail.
    • Treść wiadomości – określ treść wiadomości, która zostanie wysłana do klienta. Możesz w tym miejscu dodać dowolną treść, np. termin płatności za fakturę, ponaglenie, przypomnienie o płatności.
    • Dołącz PDF – wybierz czy chcesz do wiadomości e-mail dołączyć dokument w postaci pliku PDF.
  6. Kliknij przycisk „Wyślij”, aby wysłać wiadomość e-mail.
  7. Na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie wysłania wybranego dokumentu.
    zostal-wyslany