Część przedsiębiorców nie ma wyjścia i muszą zarejestrować się jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług (VAT). Inne firmy mogą skorzystać ze zwolnienia, zaś pewna ich grupa wręcz musi zrezygnować z bycia VAT-owcem.

Rejestracji jako podatnik VAT nie trzeba więc dokonywać, ale można. Bycie VAT-owcem pozwala odejmować VAT od zakupów (dokonywanych dla celów prowadzenia działalności gospodarczej) od VAT-u od sprzedaży i tym samym dokonywać zakupów bez VAT.

Kontrahent, który też jest VAT-owcem, również może dokonywać tej samej czynności. Z tego powodu VAT-owiec zawsze chętniej współpracuje z innym VAT-owcem.

WAŻNE! Decyzję o rezygnacji z bycia VAT-owcem, sugerujemy podejmować tylko po konsultacji z księgową.